Vinh danh thành viên BNI làm trong lĩnh vực đào tạo

28/11/2018

Nghề giáo là một nghề cao quý được cả xã hội tôn trọng vì vậy những người làm trong nghề này luôn cảm thấy tự hào mỗi khi được đứng giảng day. Tháng 11 là tháng tri ân những người làm nghề giáo nói riêng và lĩnh vực đào tạo nói chung, trong số các thành viên của BNI cũng có những người công tác trong lĩnh vực đào tạo. Tổ chức kết nối doanh nghiệp BNI có những món quà nhỏ vinh danh các thành viên BNI làm trong lĩnh vực đào tạo, mong rằng các anh chị luôn có sức khỏe tốt để công tác tốt hơn.

Thong ke