Tìm kiếm cơ hội trong kinh doanh

12/11/2018

Kinh doanh không bao giờ là điều dễ dàng đối với bất kỳ ai. Những người chủ doanh nghiệp không phải ai cũng bắt đầu với những điều suôn sẻ mà ngược lại, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Và chính họ phải tự thân vận động tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho mình bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ khi họ biết được mình là ai? Khách hàng của mình là ai? Và khách hàng của mình cần điều gì? thì cơ hội tìm kiếm khách hàng của họ càng được cụ thể hơn.

Xem ngay:


Nếu bạn còn đang chưa biết cách tìm kiếm cơ hội cho mình hãy lắng nghe ngay bài chia sẻ của anh Trần Duy Dương nhé.

Thong ke