THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC – Bài đào tạo của anh Cường FAMICOOK

16/08/2018

¾ bề mặt trái đất là nước và 70% cơ thể chúng ta là nước, điều đó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của nước như thế nào. Khi chúng ta nói những điều tích cực thì các tinh thể nước sẽ có hình dạng đẹp hơn, ngược lại nói những điều tiêu cực thì hình dạng của tinh thể nước sẽ khá xấu xí.

http://powerchapter.com/

Thông điệp của nước
Thông điệp của nước


Chính vì vậy, hãy luôn nghĩ đến những điều tích cực thì bạn cũng sẽ làm được những điều tích cực. Đó chính là bài học mà anh Hoàng Quang Cường - Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo FamiCook rút ra được từ cuốn sách “Thông điệp của nước”.

Xem thêm:

Thong ke