Phát triển bản thân trở thành người có giá trị

23/10/2018

Cuộc đời của một con người luôn cần phải học hỏi không ngừng để có thể phát triển bản thân và trở thành người có giá trị. Bạn có thể học hỏi từ những người dưới đây:


- Học từ người thầy vĩ đại

- Một người sống rất lâu

- Người vô cùng trí tuệ

- Người vô cùng bao dung và công tâm

- Và luôn xung quanh chúng ta

Đi một ngày đàng học một sàng khôn


Bạn đã cảm thấy mình là người có giá trị hay chưa? Hãy luôn học hỏi ngay từ hôm nay bởi thế giới bên trong bạn tạo nên thế giới bên ngoài của bạn và những gì giống nhau sẽ hút nhau. Cảm ơn bài đào tạo của anh Trần Duy Dương - Công ty CP Kiến Trúc P.A.C.E.

Bạn đọc có thể quan tâm:

Thong ke