ac

Đăng ký làm khách mời

6h45’ sáng thứ 4 hàng tuần
Nhà Hàng SEN RỪNG, số 25 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

Hoàn thành form dưới đây để có thể trở thành khách mời hoặc thành viên của BNI power chapter

 
Thong ke