Hướng dẫn xem mạng lưới kết của của thành viên trong BNI

09/11/2018

Việc kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau sẽ giúp họ có thể hỗ trợ nhau một cách tốt hơn trong công việc kinh doanh. Chính vì vậy, tính liên kết luôn được các thành viên trong BNI đề cao và mỗi thành viên trong BNI luôn có những mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên còn lại.

Dưới đây là video hướng dẫn xem mang lưới kết nối của thành viên trong BNI.

Thong ke