Hướng dẫn sửa email cho thành viên trong BNI

09/11/2018

Email là một công cụ để mọi người có thể trao đổi thông tin, tài liệu với dung lượng lớn. Chính vì vậy, hiện nay mọi người thường sử dụng email để làm việc rất phổ biến. Tuy nhiên, trong lúc nhập địa chỉ email có thể vì một lý do nào đó chúng ta nhập thiếu ký tự hoặc xảy ra một lỗi nào đó cần phải sửa lại. Video dưới đây sẽ giúp các thành viên trong BNI tự sửa email của mình:

Thong ke