Hợp tác với đối thủ cạnh tranh - Bạn đã thử chưa?

03/12/2018

Đối thủ chính là những người làm cùng trong lĩnh vực với chúng ta. Vậy với cùng một cạnh nghề mà số lượng khách hàng chỉ có vậy thì chúng ta phải cạnh tranh như thế nào hay làm thế nào để bạn có thể nâng cao uy tín của mình?

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc hợp tác với đối thủ cạnh tranh hay chưa?

Hợp tác với đối thủ cạnh tranh

Là doanh nghiệp của thời đại mới bạn nên nghĩ theo chiều hướng tích cực. Hợp tác với đối thủ cạnh tranh là một trong những cách giúp bạn nâng cao uy tín và sự tin tưởng của mình trong mắt khách hàng. Bạn thử nghĩ xem nếu bạn gặp một khách hàng khó hay quy mô của bạn chưa đủ tầm để làm dự án lớn đó thì việc bạn liên kết với một doanh nghiệp cùng ngành đủ tầm sẽ giúp bạn lấy được lòng tin của khách hàng. Đó cũng chính là phương châm của hội doanh nghiệp BNI, lấy sự tương hỗ nhau làm trọng và giúp nhau cùng phát triển. Bài đào tạo của chị Đào Thúy Hoàn - Giám đốc Encolaws sẽ giúp ta thấy được tầm quan trọng của sự liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành này.

Thong ke