- KINH DOANH ĐƠN ĐỘC! Có thực sự hiệu quả?
- Hợp tác và liên kết có phải là xu hướng tất yếu của nền kinh tế 4.0?
- Có 1 hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ và 1 phòng kinh doanh hiệu quả không mất chi phí, có phải là 1 giải pháp tốt?
BNI Power Chapter là 1 trong số ít nơi đặc trưng có sự nhiệt tình và cống hiến hết mình. Các thành viên là những chủ doanh nghiệp, luôn kiếm tìm và trao nhau những cơ hội kinh doanh, hàng tuần. 
Những cơ hội này được xây dựng từ các mối quan hệ xã hội, mối quan hệ hợp tác. Thành viên giới thiệu các sản phẩm có trong nhóm với người đang thực sự có nhu cầu.
"Cho là nhận" - triết lý chung của tất cả thành viên BNI Power Chapter. Khi 1 thành viên chủ động tìm kiếm khách hàng cho người bạn của mình, điều này tạo ra sự khích lệ hành động tương tự đến từ người bạn đó. Và thế là Power Chapter hình thành và phát triển mạnh mẽ.
BNI Power Chapter vào tổ chức họp vào sáng thứ 4 hàng tuần

Thong ke