Giá trị của một con người nằm ở đâu?

10/09/2018

Giá trị của một con người đến từ việc hành động và bám sát mục tiêu. Đối với những thành viên trong Power Chapter thì giá trị nằm ở việc họ giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

Xem thêm:

Giá trị của một con người đến từ hành động của chính họ
Giá trị của một con người đến từ hành động của chính họ


Những người có thể giúp bạn tạo nên giá trị


- Tôn trọng

- Quý mến

- Không muốn làm thất vọng

- Hiểu về bạn

- Quan tâm và thích phát triển, xây dựng quan hệ

- Có thời gian

- Chân thật


Và tất cả những thành viên trong BNI đều là những người có thể tạo nên giá trị cho bạn. Cùng lắng nghe bài đào tạo của anh Trần Đức Lợi - Giám đốc ActionCoach Hanoi để hiểu rõ hơn về giá trị của mình nhé.

Thong ke