Đào tạo kỹ năng Networking cho các thành viên BNI

23/10/2018

Networking chính là kết nối thật sự nhằm cung cấp cho chúng ta những nguồn lực kinh doanh mới. Nhờ có Networking mà các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển hơn từ đó giúp bạn đạt được những mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

http://powerchapter.com/


Bài đào tạo ngắn 5 phút về kỹ năng Networking của BNI đã giúp các thành viên trong BNI hiểu hơn về Networking và cách Networking hiệu quả. Nếu bạn bỏ lỡ buổi đào tạo này có thể nghe lại tại đây:

 

Thong ke