CẢM NHẬN KHÁCH MỜI 1/8/2018

16/08/2018

Khi được mời đến buổi họp thường niên của BNI Power Chapter vào thứ 4 háng tuần, các vị khách mời đã cảm nhận được tính gắn kết giữa các thành viên trong BNI. Cho dù mỗi Power Chapter lại hoạt động trong lĩnh vực khác nhau và có những tính cách cũng hoàn toàn khác nhau nhưng các vị khách mời đều thấy được tính đoàn kết trong BNI.

Tính đoàn kết trong BNI
Tính đoàn kết trong BNI


Cùng lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời nhé:

Xem thêm:

Thong ke