BNI POWER CHAPTER - Tạo dựng cơ sở khách hàng 16/5/2018

24/05/2018

Khách hàng luôn là đối tượng mà các Doanh nghiệp luôn tìm hiểu và hướng tới để có thể đem lại sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu và thỏa mãn được yêu cầu. Với những Doanh nghiệp đã có nền tảng hay uy tín vững chắc thì số lượng khách hàng sẽ không là vấn đề lớn nhưng đối với những Doanh nghiệp còn non trẻ, làm thế nào để gây dựng lòng tin trong tiêu dùng của họ?

 

nen tang khach hang power chapter

 

Câu trả lời có trong bài chia sẻ tại BNI Power Chapter

 

 

Xem thêm:

>> BNI POWER CHAPTER - FreeTalkEnglish 4/4/2018

>> BNI POWER CHAPTER - Nội thất AlphaConcept 2/5/2018

Thong ke