BNI POWER CHAPTER - FreeTalkEnglish 4/4/2018

11/05/2018

Cùng lắng nghe chia sẻ từ bài Busniness Showcase của Freetalk English tại BNI Power Chapter để thu nhặt những kiến thức bổ ích cho Doanh nghiệp mình nào!

bni power chapter

 

 

 

Xem thêm:

>> BNI POWER CHAPTER - Nội thất AlphaConcept 2/5/2018

>> BNI POWER CHAPTER - Hãy cứ cho và hỏi 2/5/2018

Thong ke