BNI POWER CHAPTER - 50 sắc thái quan hệ

01/06/2018

 

Networking trong kinh doanh đóng vai trò quan trọng và chiến lược để doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên để xác định phạm vi cũng như đối tượng trong Networking cần và nên tập trung phát triển thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt cả. Vì vậy bài chia sẻ dưới đây tại BNI sẽ giúp các chủ doanh nghiệp có một tầm nhìn mới mẻ và thú vị.

 

 

 

Xem thêm:

>> Trao cơ hội kinh doanh

>> BNI POWER CHAPTER - FreeTalkEnglish 4/4/2018

Thong ke