SỨC MẠNH ĐẾN TỪ ĐÂU?

Sức mạnh để làm gì?
Thời chiến tranh, có người phụ nữ nhỏ bé vác thùng đạn gần trăm cân. Chị ấy lấy sức mạnh từ ...

Xem tiếp
Thong ke